Groepswonen ?   Voor !

 

Een groep te vormen van zelfstandige personen

was leuk en leek ook haalbaar in het begin.

Je kon dan in je eigen huisje blijven wonen

maar die saamhorigheid, daar zag ik wel wat in.

 

Je kon gezamenlijk de tijd veraangenamen

met kaartspel, sjoelen of met rummicub,

want koffiedrinken is gezellig samen,

maar koersbal doe je beter in een club.

 

Je leert elkaar en ook jezelf wat beter kennen

krijgt soms een lesje in verdraagzaamheid.

Want die verschillen moet je maar aan wennen

en lange tenen raak je op den duur wel kwijt.

 

En als er donkere momenten komen,

het leven is soms ongenadig hard,

dan voel je hoe de steun van samen wonen,

kan troosten in je uur van smart.

 

Gré